Stichting Onze DROOM

BrummenVrienden van Stichting Onze DROOM 

Wilt u ons financieel steunen als donateur, sympathisant, sponsor?

Word dan vriend van St. Onze DROOM

Uw bijdrage is welkom in een envelop met uw naam in Onze DROOM bijdrage pot of op ons

bankrekeningnummer  IBAN:NL23 RABO 0308962877 ten name van Stichting Onze DROOM.

Heeft u vragen? 

Kom aan, drink gezellig een kop koffie/thee mee op donderdag van 10-15.00 uur bij Ontmoeting Onze DROOM, Meidoornlaan 18a te Brummen of bel/ app ons op telefoonnummer 0610658315 of email naar st.onzedroom@gmail.com

Vrienden van Stichting Onze DROOM 

Stichting Onze DROOM, een burgerinitiatief, is er voor alle inwoners van de gemeente Brummen. Alle activiteiten worden gedaan door vrijwilligers die Onze DROOM en onze medemens een warm hart toedragen. 

We zijn gestart:

In 2016 met Ontmoeting Onze DROOM: een ontmoetingsplek/huiskamer waar iedereen kan meedoen. Een huiskamer waar men gezellig kan SAMENzijn, koffie drinken, een praatje maken, een spelletje doen en voor een klein bedrag kan bloemschikken, naar muziek luisteren, knutselen en schilderen etc. of gewoon lekker niets doen. We lunchen samen en smullen van eigengemaakte soep, brood etc.

 In 2017 met Repair Café Brummen: samen herstellen en repareren

 van kleding, computers/telefoon, elektrische apparaten etc.

In 2018 met Kledinguitgifte Onze DROOM: kleding, schoeisel, beddengoed krijgen zo een 2e Kans.

Voor de ontmoeting en lunch en activiteiten vragen we een bijdrage in de kosten en voor het Repair Café en Kledingbank een bijdrage in de onkosten.

We hebben een plan, elkaar vaker ontmoeten, samen koken en samen eten, samen tuinieren en samen met jongeren gaan herstellen en repareren.

We hebben voor ons plan subsidie ontvangen van de Provincie Gelderland. 

 

Wilt u ons financieel steunen als donateur, sympathisant, sponsor?

Wordt dan vriend van St. Onze DROOM.

Uw bijdrage is welkom in een envelop met uw naam in Onze DROOM bijdragepot of op ons bankrekeningnummer IBAN: NL23 RABO 0308962877 ten name van Stichting Onze DROOM.

Heeft u vragen?

Kom aan, drink een kop koffie/thee mee bij Ontmoeting Onze DROOM, Egelantier 11a te Brummen, op de dinsdag of donderdagmorgen of op afspraak.

Bel of app ons op telefoonnummer. 06 10658315, Sonja Leemkuil

Mail ons op e-mail st.onzedroom@gmail.com

  

 Vrienden van Stichting Onze DROOM 

Stichting Onze DROOM kan niet zonder financiële steun. Daarvoor roepen wij inwoners en bedrijven op om Vriend te worden van Onze DROOM. Met een vaste jaarlijkse bijdrage maakt u het belangrijke werk van Onze DROOM mogelijk. Vriend worden kan op diverse manieren en iedere bijdrage is van harte welkom en wordt goed besteed.

U kunt uw bijdrage storten op rekening NL23 RABO 0308962877 ten name van Stichting Onze DROOM, onder vermelding van Vrienden van Onze DROOM.

Bovenkant formulier

Ik steun Stichting Onze DROOM als donateur/sponsor en wil graag gebruik maken van de onderstaande mogelijkheid:

Ik maak jaarlijks tot wederopzegging een bedrag over van:

Ik maak eenmalig een bedrag over van:

 

Heer /Mevrouw/                   :

Voornaam                            :

Voorletters                            :

Achternaam                         :

Straat en huisnummer         :

Postcode en woonplaats     :

Telefoon                               :

Emailadres                           :

  

Stichting Onze DROOM heeft van Lidl filiaal Zutphen, ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan, 1.000 euro ontvangen voor Repair Café Brummen. Ons initiatief is uit 540 briefjes, die allen gelezen zijn door de werknemers van Lidl Zutphen verkozen tot de winnaar. Wat een eer en waardering voor ons werk.