Stichting Onze DROOM

Brummen
Juni 2022VERHUIZING ONZE DROOM NAAR EGELANTIER 11A.
BRUMMEN – Deze week zijn het bestuur en de vrijwilligers van Onze DROOM druk bezig met de verhuizing en inrichting van hun nieuwe Huiskamer en ruimte op De Egelantier 11a in Brummen.
Vanaf  14 juni a.s. vinden de wekelijkse Zomer Ontmoetingen plaats op dinsdag van 10-12 uur en op donderdag van 10-15 uur Ontmoeting met een Lunch bij Egelantier 11a. 

Dinsdag van 19/21 uur is er wekelijks Brei&HaakHandwerkClub en op woensdag van 17/20 uur Samen Eten.
Voor in de agenda: De officiële opening is op 22 september2022.

Na zes-en-half jaar is de prachtige plek  Meidoornlaan 18a/b ons stekkie geworden, waarvan 2,5 jaar op 18a en 4 jaar op 18b bij Harmonie Orkest Brummen, en moeten we met pijn en verdriet de Meidoornlaan verlaten.
Gelukkig kan en gaat Onze DROOM door! De verhuizing is een feit!
Dankzij het geweldige aanbod van RIWIS GGZ kunnen we doorgaan met ons mooie werk en verhuizen we met Onze DROOM Ontmoetingen en activiteiten naar Egelantier 11a in Brummen.
Ontmoeting, Samenzijn, Samen eten, -handwerken, -bewegen, -schilderen, - bloemschikken, Repair Café Brummen, Kledinguitgifte, de cursus Lift je Leven en het inzamelen van doppen, mobiele telefoons en andere zaken voor goede doelen behoren nu tot de vaste activiteiten van Onze DROOM.
In september starten we met een Jaarprogramma Natuurlijk Gezond, i.s.m. en op locaties in Brummen met Kruidenkunst in Spankeren, het Voedselbos Brummen, De Meander in Brummen, Onze DROOM en met Marita in Oeken. Dit Jaarprogramma  is mogelijk door de subsidie uit het Preventieakkoord Samen Gezond in de gemeente Brummen.
Het bestuur en de vrijwilligers en zeker de bezoekers van Ontmoeting Onze DROOM hopen op de Egelantier 11a een onbezorgde en actieve toekomst tegemoet te gaan en nodigen ieder uit een kopje koffie/thee te komen drinken tijdens de ontmoetingsdagen.
De officiële opening zal op 22 september 2022 worden georganiseerd.


Wilt u informatie, de nieuwsbrief ontvangen of Vriend van St. Onze DROOM worden? Laat het ons weten per mail st.onzedroom@gmail.com of per telefoon 0610658315.
Het programma staat binnenkort ook op www.onzedroombrummen.nl2021 Beste lezer/ genodigde,

Volgende week dinsdag vindt de GelderlandTour - Brummen plaats. Begin augustus hebben we je hier een e-mail met informatie over gestuurd, we hopen van harte dat je deel wil nemen aan deze bijeenkomst! Ter informatie is deze e-mail onderaan dit bericht gevoegd.

Hieronder vind je het programma. Mochten er nog vragen zijn, horen wij dat natuurlijk graag!

Programma 14 september

13.00 uur: De bus van de GelderlandTour arriveert bij Onze DROOM, in gesprek met voorbijgangers (dit is een los onderdeel van het programma, uiteraard van harte welkom)

14.45 uur: inloop deelnemers GelderlandTour - Brummen

15.00 uur: Welkom en gesprek onder leiding van Maaike Jeronimus

16.00 uur: Afronding en ruimte om na te praten

16.30 uur: vertrek bus GelderlandTour

Praktische informatie

Adres: Meidoornlaan 18b, Brummen

Aanvang programma: 15.00 uur

Koffie en thee wordt verzorgd.

We zien je graag op 14 september!

Namens Sonja Leemkuil en Maaike Jeronimus,

Met vriendelijke groet,

Lotte van Ooijen

Adviseur

Werkdagen: maandag en dinsdag, donderdag- en vrijdagochtend

06 – 3618 5971

Leidenweg 70

6843 LD Arnhem

www.spectrumelan.nl De adviezen van het RIVM (https://www.rivm.nl/) staan hierin centraal.  

Voor meer informatie kunt u mailen naar st.onzedroom@gmail.com of 

bellen naar Sonja Leemkuil T 06 10658315 (op werkdagen tussen 10.00 en 11.00 uur).

We wensen iedereen veel sterkte en gezondheid  en hopen elkaar weer welkom te heten bij Onze DROOM.


Ons eigen stekkie:

We hebben op 20 december 2019 de sleutel van ons eigen stekkie Meidoornlaan 18a in Brummen ontvangen.

We danken iedereen, vooral onze bezoekers, vrijwilligers, de gemeenteraad, het College van B&W, Spectrum - de  Leefbaarheid Alliantie en de provincie Gelderland, die ons heeft gesteund in de afgelopen 5 jaar voor hun inzet, de steun en het vertrouwen.

**************************************************************************************

Ons Plan 

De provincie Gelderland heeft onze subsidieaanvraag op 14 juni 2019 goedgekeurd en we krijgen de subsidie voor de activiteiten

Samen koken en eten. Met nieuwe mensen en met de vaste bezoekers maaltijden gaan bereiden en gezamenlijk de maaltijd gebruiken.

Fruit, groente - en kruidentuin aanleggen en groente en kruiden kweken.

Repair Café Brummen; Repareren en herstellen en maken/ oppimpen van kleding samen met kinderen en jongeren.

Stichting Onze DROOM heeft nog heel veel dromen en plannen. 

Allereerst een eigen ruimte, waar alle bestaande activiteiten kunnen worden uitgebreid en we ons plan kunnen uitwerken.


************************************************************************************************************************************Inspraak FORUM Gemeenteraad Brummen 6 juni 2019

Goedenavond beste raadsleden en aanwezigen,

Onze DROOM bestaat inmiddels ruim 3 jaar.

3 jaar samenzijn en ontmoeten en elkaar steunen van mens tot mens.

We zijn een vrijwilligersproject van voor en door de burgers zelf, als preventie tegen eenzaamheid en maatschappelijke uitsluiting, ter bevordering van zelfredzaamheid en samenredzaamheid zijn, tevens met duurzaamheidsdoelstellingen.

Dankbaar zijn we voor de 2000 euro subsidie van de gemeente Brummen die we 3 jaar mochten ontvangen, opdat we de huur van het HOB gebouw konden betalen, voor de donaties en vooral dankbaar voor de vrijwillige inzet, hulp en steun van al Onze DROOM vrijwilligers en bezoekers en ook van onze stagiaires van het Rhedens Dieren. Samen maken we Onze DROOM van ons allemaal.

We genieten 52 weken per jaar van het samenzijn / ontmoeting op de

3 dagdelen en lunch per week, de Paasbrunch op 2e Paasdag en de Kerstbrunch op 2e Kerstdag, het bloemschikken, het schilderen, de muziekmiddagen, de knutsel en spelletjes dagen, het Repair Café Brummen en de Kledingbank.

We hebben 40 unieke bezoekers/ 17 vrijwilligers, lunchen met ca. 12 bezoekers.

We hebben in 2 jaar Repair Café 162 reparaties en herstelwerkzaamheden verricht, dit laat zien dat repareren loont en weggooien niet nodig is.

We hebben ca 1100 kledingstukken/60 paar schoenen en veel beddengoed een 2e kans gegeven.Samen hebben we lief en leed gedeeld, gehuild en gelachen, samen afscheid genomen van onze overleden bezoeker Evert en van de broer van Ben, samen herinneringen gedeeld, bezoekers ondersteund met de administratie, in het meegaan naar de huisarts, het ziekenhuis, geholpen met een verhuizing en de 80 jarige verjaardag van een bezoeker gevierd die anders op haar verjaardag alleen zou zijn, nieuwe bezoekers ontvangen, samen hebben we vele mooie ontmoetingen gehad en mooie nieuwe herinneringen gemaakt.

Voor inwoners met een laag besteedbaar inkomen en inwoners die vanuit hergebruik en duurzaamheid kleding een 2e kans willen geven hebben we Kledinguitgifte gedaan tijdens ontmoetingen, in de kerk, bij het offerfeest van St. Jasmijn, en sinds november bij de voormalige Rabobank op het Marktplein, waar we vanaf januari de dinsdag in de oneven weken kledinguitgifte doen. De ingebrachte kleding wordt gesorteerd in de opslagruimte van de voormalige woningstichting. Beide locaties mogen we tijdelijk gebruiken.

Met onze bezoekers leren we 39 leerlingen van groep 6 van Kindcentrum t Park breien en haken. Samen sparen we plastic doppen voor de opleiding van geleidehonden en telefoons voor St. Opkikker.

We hebben veel vergaderd en veel geduld gehad… momenten van waar ben ik/waar zijn we mee bezig…….wanneer kunnen we Onze DROOM echt waarmaken….. hebben we onze spullen/ voorraad niet meer verspreid over 5 locaties…. We kunnen onze bezoekers toch niet in de steek laten….

Momenten van steun en gelukkig veel momenten van wat is dit een mooi werk, Vrijwilligerswerk, onbetaalbaar die liefde en dank van Onze bezoekers. Daar doen we het voor, voor Onze medemens en …..ook een beetje voor Onszelf.

We blijven dromen en zijn van mening dat we als inwoners van Brummen een eigen ruimte verdienen, waar we ons plan kunnen uitvoeren, zodat alles beter te organiseren is, minder energie kost, doordat alles een eigen plek heeft, waar we onze rust vinden, waar we vaker kunnen samenzijn, samen in de tuin kunnen werken, samen kunnen koken en eten, ook warme gezonde maaltijden, doordeweeks en in het weekend.

Waar we ook meer Repair dagen kunnen organiseren, waar internet is en waar we gewoon meer kunnen samenzijn en samenwerken.

Meidoornlaan 18a is per 31 mei j.l. leeg. Motie 17, Huisvesting Onze DROOM, aangenomen op 1 november 2018, roept het college op

- om actief te zoeken, in dit specifieke geval, naar een geschikte locatie voor burgerinitiatief Onze DROOM, passend bij art. 3.4.2. van de nota grondbeleid, ten behoeve van activiteiten van de ontmoeting en het Repair Café.

- om als er een locatie gevonden is, deze locatie beschikbaar te stellen aan onze DROOM onder de daarvoor geldende voorwaarden. Dit zou ook Meidoornlaan 18a kunnen zijn.

De vooraanvraag voor de subsidie Leefbaarheid Gelderland voor ons plan is goedgekeurd en onze definitieve aanvraag ligt nu bij de Provincie. Er is een Effectenplein onderzoek gedaan door de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. Vorig jaar juli hebben we een gesprek gehad met wethouder Steinweg over het pand en moesten we wachten tot de verhuurders de huur hebben opgezegd. Begin maart hebben we aan wethouder Steinweg doorgegeven dat de huurders de huur hebben opgezegd per 31 mei en gevraagd hoe nu verder. Het antwoord kregen we van de heer van der Wal dat na de ontruiming door de huurder zij het pand zullen laten taxeren en de taxatie benodigd is om inzicht te krijgen in de markt- en huurwaarde van het pand. En dat afhankelijk van de taxatie, de staat van onderhoud, de inrichting van het pand en eventuele noodzakelijk aanpassingen bepaald zal worden en of …en op welke wijze… zij het pand voor verdere verhuur zullen aanbieden.

Wanneer zij hier duidelijkheid over hebben zullen zij ons nader informeren.

Eerlijk gezegd begrijpen we dit niet. Er is al jaren bekend dat de huisartsen het pand gaan verlaten. Wat is de reden dat het pand nu pas en … eerst getaxeerd moet worden?

Kan er bepaald worden dat het pand door ons gebruikt mag worden om niet of tegen een sociaal-matschappelijke huurprijs? Dit is wat wij vragen! Voor de overige kosten zullen we zoveel mogelijk sponsors en donateurs aanspreken.

We lijken misschien na meer dan 3 jaar op zoek te zijn geweest naar een eigen locatie en na vele gesprekken erg ongeduldig…. eerlijk gezegd zijn we dat ook…..We willen zo graag deze zomermaanden aan de slag om ons plan uit te werken en meerdere ontmoetingen met onze medebewoners te hebben.

Is dat mogelijk?

**********************************************************************************************************