Stichting Onze DROOM

BrummenStichting Onze DROOM is ontstaan op initiatief van Sonja Leemkuil. 

Zij is gestart op 5 januari  2016 met het organiseren van ontmoetingsbijeenkomsten, samen lunchen, creatieve activiteiten  en het begeleiden van leerwerkplaatsen op landgoed De Rees/ Klein Sion te Leuvenheim (gemeente Brummen).  

Op 10 juni 2016 is door Carry Nijland, Marita Klein en Sonja Leemkuil de rechtspersoon Stichting Onze DROOM opgericht. 

Vanaf 14 juni 2022 bent u welkom op onze nieuwe locatie: Egelantier 11a, 6971 NA te Brummen.

Op 20 december 2019 hebben we de sleutel ontvangen van "ons eigen stekkie", Meidoornlaan 18a te Brummen.

Van 3 november 2016 tot 19 december 2019 is Ontmoeting Onze DROOM 3 dagdelen geopend op locatie de Harmonie / HOB Meidoornlaan 18b te Brummen.  

Vanaf maart 2017  is er maandelijks Repair Café Brummen* en 

vanaf juli 2018 tot juli 2022 was er Kledinguitgifte voor inwoners met een laag te besteden inkomen en voor inwoners die kleding, schoeisel  en textiel vanuit duurzaamheid een 2e kans willen geven. Helaas is er nu geen ruimte voor opslag en kledinguitgifte.

Vanaf oktober 2022 zal er 2-3 x per jaar uitgifte nieuwe stijl gedaan worden.

*behalve juli/augustus


Wie  zijn wij 

Stichting Onze DROOM 

Kamer van Koophandel nummer 66216982

ANBI RSIN nummer 856447109


 

Het bestuur van Onze DROOM bestaat uit onbezoldigde leden :

Voorzitter                   Sonja Leemkuil 

Secretaris                    Carry Nijland 

Penningmeester      Marita Klein 

De bestuursleden en alle vrijwilligers zetten zich vrijwillig in voor het welzijn van de bezoekers.

___________________________________________________________________________________________________________

Onze DROOM is door de persoonlijke benadering en het knusse huiskamergevoel  laagdrempelig en voor alle inwoners van Brummen toegankelijk.

Samen koffie drinken, lunchen, creatief bezig zij, er voor elkaar zijn met en voor elkaar.  

Alle bezoekers zijn gelijk en van evenveel waarde.

Stichting Onze DROOM ontvangt donaties, giften, subsidie. 


In het jaarverslag vindt u de activiteiten en alles wat we ondernomen hebben en de financiële verantwoording.

___________________________________________________________________________________________________________

Wij worden ondersteund  door 

De gemeente Brummen

De provincie Gelderland 

Spectrum Gelderland / partner Leefbaarheidsalliantie Provincie Gelderland 


Wij zijn lid van LSA , het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners, een vereniging van en voor actieve bewonersgroepen. www.lsabewoners.nl

vanaf 17 september 2019 hebben we de ANBI status

___________________________________________________________________________________________________________