Stichting Onze DROOM

Brummen
Welkom op de website van Stichting Onze DROOM.


ONTMOETEN - GEZELLIG SAMENZIJN

koffie/thee drinken - een praatje maken
gezelschapsspelletjes doen - knutselen - haken – breien
lunchen – koken – eten - bloemschikken - schilderen
genieten van muziek- herstellen en repareren
tuinieren en nog veel meer….
St. Onze DROOM Egelantier 11A 6971 NA Brummen
Info: Sonja Leemkuil T 0610658315
st.onzedroom@gmail.com
http://www.onzedroombrummen.nl/
facebook: Ontmoeting Onze DROOM
Programma
Maandag 10.00 - 12.00 uur Ontmoeten
Dinsdag 14.00 - 16.00 uur Breien & Haken
Woensdag 17.00 - 19.30 uur Warme maaltijd
Donderdag 10.00 - 12.00 uur Ontmoeten 4e do Repair Café Brummen
12.15 - 13.15 uur Lunch
13.30 - 15.00 uur Ontmoeten 

1e do bloemschikken
2e do schilderen
3e do muziek   
4e do creatief
1e en 3e Zondag 15.00 – 17.00 uur Ontmoeten  17.00-20.00 uur Warme maaltijd

Repair Café Brummen - goed voor ons milieu en onze knip.
SAMEN herstellen van kleding en repareren van defecte artikelen bij Repair Café Brummen kan iedere 4e donderdag van de maand van 10.00-12.00 uur bij Ontmoeting Onze DROOM.

De Kledingbeurs zal 2 tot 3 keer per jaar plaatsvinden voor inwoners met een laag inkomen en inwoners die vanuit duurzaamheid kleding een tweede kans geven.  zie rubriek Kledinguitgifte

Kleding, schoeisel, tassen, accessoires en sieraden inbreng kan op  de genoemde tijden onder het kopje Kledingbeurs.

Inzamelen voor goede doelen:
KNGF Plastic doppen voor de opleiding van geleidehonden.
St. Opkikker Mobiele telefoons en cartridges voor  het verzorgen van ontspanning voor gezinnen met een langdurig ziek kind.
Diabetes Fonds Metalen frisdrank- en bierdoppen voor onderzoek naar betere behandelingen, genezing en complicaties van diabetes.
MUP Menstruatie Uitgifte Punt. St. Armoedefonds maakt het mogelijk dat we laagdrempelig menstruatieproducten en andere hygiëne en verzorgingsproducten aan inwoners met een laaginkomen kunnen aanbieden.  
Het Lift je Leven programma is een duurzaam 12 wekelijks programma waarin aandacht is voor jezelf en goed omgaan met geld, groen en gezondheid. (zie de pagina nieuws en activiteiten) 

 
Vrienden van Stichting Onze DROOM   
St. Onze DROOM is een burgerinitiatief en is er voor alle inwoners van de gemeente Brummen. Alle activiteiten worden gedaan door vrijwilligers die Onze DROOM en onze medemens een warm hart toedragen.
Stichting Onze DROOM kan niet zonder financiële steun. Met een vaste jaarlijkse bijdrage maakt u het belangrijke werk van Onze DROOM mogelijk.
Iedere bijdrage is van harte welkom en wordt goed besteed.
Wilt u ons steunen en Vriend van Onze DROOM worden?
U kunt uw bijdrage deponeren in onze Vrijwillige bijdrage pot tijdens openingstijden of storten op rekening NL23 RABO 0308962877 ten name van Stichting Onze DROOM, onder vermelding van Vriend en uw naam.
 

STICHTING ONZE DROOM heeft ten doel :

a.     de sociale cohesie in de gemeente Brummen te bevorderen, door jong en oud met elkaar te verbinden, elkaar te ontmoeten, samen creatief bezig te zijn, samen te eten, alsmede door een ontmoetings-, inspiratie-, dagbestedings- en leerwerkplek  te bieden;

b.     duurzaamheid te bevorderen door onder andere kledinguitgifte en hergebruik van materialen en het repareren en herstellen van apparaten en textiel (Repair Café Brummen); en

c.    het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Dat gebeurt vooral in de sfeervolle 'huiskamer' waar (kwetsbare) mensen elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten. 

Iedereen is welkom en mag meedoen. 

Dit betekent ook dat ouderen en kwetsbare mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen en iedereen kan komen en gaan wanneer hij/zij zelf wil. 

We merken dat we voor steeds meer mensen een rol spelen als Ontmoeting Onze DROOM in wat we als stichting het belangrijkst vinden, namelijk het voorkomen (preventie) van sociale uitsluiting in vele vormen en mogelijkheden. Wij laten (kwetsbare) mensen meedoen, van betekenis zijn en we laten ze erbij horen. Zo is het belangrijk dat mensen bij ons kunnen meedoen aan creatieve activiteiten, trots met een mooi resultaat naar huis gaan, dit met uiterst minimale kosten. 

De meerwaarde van Stichting Onze DROOM is dat Onze DROOM een sociaal maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk is VAN, VOOR en DOOR de BURGERS ZELF.

De provincie Gelderland heeft onze subsidieaanvraag op 14 juni 2019 goedgekeurd en we krijgen de subsidie voor de activiteiten van ons plan:

-Samen koken en eten. Met nieuwe mensen en met de vaste bezoekers maaltijden gaan bereiden en gezamenlijk de maaltijd gebruiken. 

-Fruit, groente - en kruidentuin aanleggen en groente en kruiden kweken.

-Repair Café Brummen; Repareren en  herstellen en maken/oppimpen van kleding samen met kinderen en jongeren.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

BELEIDSPLAN Stichting Onze DROOM 2022-2024            

Voorwoord

Dit beleidsplan is bedoeld om de stappen te beschrijven, die wij zetten om ons doel als Stichting Onze DROOM te bereiken.

Ons doel:

Het bieden van een ontmoetings-, inspiratie-, dagbestedings- en leerwerkplaats aan inwoners van de gemeente Brummen, die daar behoefte aan hebben. Hierbij wordt uitgegaan van ieder mens als individu met zijn/haar eigen mogelijkheden, kwaliteiten en beperkingen. Mensen aanspreken op wat ze kunnen en hen toekomstperspectief bieden. Door ze met respect voor de mensheid, de aarde en de natuur, met geduld te bejegenen en te stimuleren. Waardoor zelfstandigheid en ontwikkelingsmogelijkheden groeien, evenals zelfrespect en deelname/participatie aan de samenleving.

Stichting

Sinds 10 juni 2016 zijn we officieel een Stichting “Stichting Onze DROOM”.

Bestuur: Sonja Leemkuil –voorzitter, Carry Nijland –secretaris, Marita Klein –penningmeester

Locatie

Sinds begin 2016 werken we aan het bereiken van ons doel. We zijn gestart op locatie De Rees/Klein Sion in Leuvenheim en vanaf november 2016 maken we drie dagdelen per week gebruik van de ruimte van Harmonie Orkest Brummen op Meidoornlaan 18b. Dit is de maximale tijd, die we van deze ruimte gebruik kunnen maken.

Op 20 december 2019 hebben we de sleutel van "ons eigen stekkie" op Meidoornlaan 18a ontvangen. Helaas is dit pand verkocht, wordt het gesloopt en moeten we weer verhuizen.

Per 14 juni 2022 bent u welkom op Egelantier 11a in Brummen. Dankzij het mooie aanbod van RIWIS GGZ mogen we van hun algemene ruimte in het ambulante gebouw gebruik maken.

Ons Plan

We hebben nu weer een eigen ruimte om al onze plannen ten uitvoer te brengen: meer openingstijden van Ontmoeting Onze DROOM, De Brei&HaakClub, een groente- en kruidentuin, samen koken en eten, Repair Café Brummen voor jong en oud, kleding oppimpen, kledingbank, enzovoort.

In november 2022 starten we met een Jaarprogramma Natuurlijk gezond, mogelijk gemaakt door het Preventieakkoord Samen Gezond in de gemeente Brummen. 

Vrijwilligers

We hebben voor onze activiteiten voldoende vrijwilligers beschikbaar. Vrijwilligers die speciaal komen voor een activiteit, bloemschikken, schilderen, muziek, en de inzet en hulp van de bezoekers van Ontmoeting Onze DROOM. We streven ernaar om, bij uitbreiding van onze activiteiten, de werkzaamheden te spreiden over voldoende vrijwilligers om hun inzet haalbaar en betekenisvol te laten zijn.

Publiciteit

We doen er alles aan om bekend te zijn bij de mensen, die gebruik willen maken van onze mogelijkheden. We delen flyers uit, staan op markten en zijn aanwezig bij informatiebijeenkomsten. Verder zoeken we geregeld publiciteit in de regionale en huis-aan-huiskranten en zijn vindbaar via onze website en op Facebook.

Ook spreken we mensen aan en zoeken op alle mogelijke manieren verbinding.

Middelen

We zijn rijk met alles wat we krijgen van ieder die ons een warm hart toedraagt en met het werk, dat onze deelnemers, vrijwilligers en wij als bestuur doen. We bezitten vrijwel niets in de gebruikelijke zin.

Alles wat we doen wordt gedekt door de vrijwillige bijdragen van onze bezoekers en giften. Tot en met 2018 ontvingen we een jaarlijkse subsidie van de gemeente Brummen (t/m 2018) van € 2.000,-.

Voor het Lift je Leven Programma hebben we subsidie voor nieuwe initiatieven van de gemeente subsidie ontvangen.

Tot onze grote blijdschap hebben we van de Leefbaarheid Alliantie van de provincie Gelderland een toezegging gekregen om 75% van de kosten van investeringen van ons plan te dekken. Bv. voor een keuken, de aanleg van een groente- en kruidentuin, enzovoort.

Beloning

Onze en de beloning voor iedereen die betrokken is bij Onze DROOM is vertrouwen in mogelijkheden en je eigen kwaliteiten. Dat we plezier met elkaar hebben en een open oog en oor voor wat ons beroert en dat samen te delen. Dat er een vertrouwensbasis is om te groeien en bloeien.

Daarnaast krijgt niemand een financiële beloning, maar wel kunnen gemaakte onkosten worden gedeclareerd.

Vermogensbeheer

Stichting Onze DROOM heeft geen vermogen. We hebben veel materiaal, gekregen van wat er bij ieder thuis niet gebruikt wordt, dat voor onze creatieve en reparatieactiviteiten kan worden gebruikt. We hebben geen bezittingen waarop we kunnen afschrijven. Velen stellen hetgeen ze bezitten belangeloos ter beschikking als het van pas komt, voor één van ons of voor onze gezamenlijke activiteiten.

Een aantal van onze bezoekers en inwoners doneert aan Onze DROOM koffie/thee of koekjes.

Indien wij middelen verwerven om een eigen ruimte te financieren, zal dat ons vermogensbeheer zijn. Mochten we onverhoopt moeten stoppen met onze activiteiten, zullen we onze resterende middelen doneren aan een organisatie of stichting, die onze doelstelling benadert.