Stichting Onze DROOM

BrummenWelkom op onze website

Deze website is nog in opbouw, laatste update 13 augustus 2018

DE DOELSTELLING VAN STICHTING ONZE DROOM

 

Stichting Onze DROOM organiseert ontmoetingen en biedt een ontmoetings- dagbestedings- en leerwerkplek voor inwoners van de gemeente Brummen. Dat gebeurt vooral in de vorm van een sfeervolle 'huiskamer' waar (kwetsbare) mensen elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten. Iedereen is welkom en mag meedoen, zodat zelfstandigheid en ontwikkelingsmogelijkheden groeien, net zoals zelfrespect en deelname aan de samenleving. Dit betekent ook dat ouderen en kwetsbare mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen en sluit aan bij de WMO doelstellingen.

 We merken dat we voor steeds meer mensen een rol spelen als Ontmoeting Onze DROOM in wat we als stichting het belangrijkst vinden, namelijk het voorkomen (preventie) van sociale uitsluiting in vele vormen en mogelijkheden. Wij laten (kwetsbare) mensen meedoen, van betekenis zijn en we laten ze erbij horen. Zo is het belangrijk dat mensen bij ons kunnen meedoen aan creatieve activiteiten, trots met een mooi resultaat naar huis gaan, dit met uiterst minimale kosten.

De meerwaarde van Stichting Onze DROOM is dat Onze DROOM een sociaal maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk is VAN, VOOR EN DOOR DE BURGERS zelf.

 

Betekenis voor de bezoekers

Er komen bezoekers van alle leeftijden en ze zijn vrij om kort of langer te blijven, mee te lunchen en deel te nemen aan een middagactiviteit. De mensen ervaren de mix van leeftijden en achtergronden als positief en verrijkend. De bezoekers vertellen bij de koffie over hun wederwaardigheden en ervaringen. Van bezoekers horen we dat ze het als geweldig fijn ervaren, dat ze meer hun stem gebruiken en gevoelens mogen uiten, mogen huilen en lachen en genieten van het omgaan en spreken met andere mensen. Dat ze hun kennis en levenswijsheid mogen delen. Dat ze daarin gehoord en gewaardeerd worden is voor hen een stuk erkenning. Ook wordt het als een bevestiging van hun zelfstandigheid ervaren dat ze op eigen kracht bij ons kunnen komen (met hun rollator) doordat ze (dicht) in de buurt wonen. 
 

Wij zijn lid van LSA , het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners.

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners is een vereniging van en voor actieve bewonersgroepen.  www.lsabewoners.nl