Stichting Onze DROOM

BrummenWelkom op onze website

Deze website is nog in opbouw, laatste update 11 juli 2019

STICHTING ONZE DROOM heeft ten doel :

a. Het bieden van een ontmoetings-, inspiratie-, dagbestedings- en leer werkplek aan inwoners van de gemeente Brummen, die daar behoefte aan  hebben. Hierbij wordt uitgegaan van ieder mens als individu met zijn/haar eigen mogelijkheden, kwaliteiten en beperkingen. mensen aanspreken op wat ze kunnen en hen toekomstperspectief bieden. Door ze met respect voor de mensheid, de aarde en de natuur,  met geduld te bejegenen en te stimuleren. Waardoor zelfstandigheid en ontwikkelingsmogelijkheden groeien, evenals zelfrespect en deelname /participatie aan de samenleving. 

b. Het bieden van een ontspanningsplek aan kinderen.

c. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 Dat gebeurt vooral in de vorm van een sfeervolle 'huiskamer' waar (kwetsbare) mensen elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten. Iedereen is welkom en mag meedoen. Dit betekent ook dat ouderen en kwetsbare mensen lang er zelfstandig thuis kunnen wonen en iedereen kan komen en gaan wanneer hij/zij zelf wil. 

 We merken dat we voor steeds meer mensen een rol spelen als Ontmoeting Onze DROOM in wat we als stichting het belangrijkst vinden, namelijk het voorkomen (preventie) van sociale uitsluiting in vele vormen en mogelijkheden. Wij laten (kwetsbare) mensen meedoen, van betekenis zijn en we laten ze erbij horen. Zo is het belangrijk dat mensen bij ons kunnen meedoen aan creatieve activiteiten, trots met een mooi resultaat naar huis gaan, dit met uiterst minimale kosten. 

De meerwaarde van Stichting Onze DROOM is dat Onze DROOM een sociaal maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk is VAN, VOOR en DOOR de BURGERS ZELF.

De provincie Gelderland heeft onze subsidieaanvraag op 14 juni 2019 goedgekeurd en we krijgen de subsidie voor de activiteiten van ons plan:

-Samen koken en eten. Met nieuwe mensen en met de vaste bezoekers maaltijden gaan bereiden en gezamenlijk de maaltijd gebruiken. 

-Fruit, groente - en kruidentuin aanleggen en groente en kruiden kweken.

-Repair Café Brummen; Repareren en herstellen en maken/oppimpen van kleding samen met kinderen en jongeren.